utan skuld, får du frid

Del 2 - En hållbar budget

Målsättningen för en hållbar ekonomi är att upprätta en budget där inkomsterna överstiger utgifterna eller åtminstone går jämt ut. För att få till en sådan nollbudget gäller det att planera väl och se till så att man verkligen täcker in alla potentiella utgifter och kostnader.

 

Gör så här: Börja med att gå igenom alla inkomstkällor. Här hamnar poster som lön, bidrag, aktieavkastning, osv. Räkna sedan samman samtliga intäktsposter för att få fram den sammantagna månadsinkomsten. När väl inkomsterna är ihopräknade, går du över till att lista utgifter och räkna samman dessa.

 

När du är säker på att du fått med alla poster gäller det att skapa balans i systemet. Börja med att endast lägga till de absolut nödvändigaste utgifterna så som hyra, mat, försäkringar, amoteringar och medlemsavgifter till facket.

Del 3 - En förändrad livsstil

Med en budget på plats och omplacerade lån har du redan förbättrat dina möjligheter att lyckas nå skuldfrihet avsevärt. Men för att nå hela vägen fram krävs det att du även ändrar dina vanor. Din livsstil och de val du gör är av avgörande betydelse för hur din ekonomi mår.

 

Om du har en tendens att ständigt hamna på underskott i ekonomin och därför tvingas låna pengar är det viktigt att identifera vad deta beror på. När du väl hittat orsaken måste du bryta detta mönster. Det kan vara kämpigt att byta vanor till en början, men kom ihåg att det med tiden blir det mycket lättare inte minst då man även ser resultaten.

Samlingslån: